Polish information portal from UK „Polish express“

“Imigrant z Mali bohaterem Paryża! “Spiderman” uratował dziecko wspinając się w 40 sekund na 5. piętro.

Gassama później zapytany przez dziennikarzy, czym się kierował niosąc pomoc 4-letniemu chłopcu, powiedział: „Zrobiłem to, bo to jest dziecko”. „Usłyszałem tych krzyczących ludzi i klaksony samochodów. Wspiąłem się tak, jak stałem i, dzięki Bogu, uratowałem dziecko. Poczułem strach dopiero, gdy go uratowałem… (gdy) weszliśmy do domu, wtedy zacząłem się trząść, z trudem mogłem ustać na nogach, musiałem usiąść” – powiedział Gassama.”

"Immigrant with Mali the hero of Paris! "Spiderman" saved the child climbing 40 seconds to the 5th floor.
Gassama was later asked by journalists what he was driving, helping the 4-year-old boy, he said: "I did it because it is a child." "I heard those screaming people and car horns. I climbed as I stood and, thank God, I saved my child. I felt fear only when I saved him ... (when) we entered the house, then I began to shake, I could hardly stand on my legs, I had to sit down "- said Gassam."