Radio RMF

Statek organizacji pozarządowych Aquarius “nigdy nie zobaczy włoskiego portu” – oświadczył wicepremier i szef MSW Włoch Matteo Salvini. Ogłosił, że jednostka ze 142 migrantami uratowanymi na Morzu Śródziemnym nie zostanie wpuszczona do Włoch. Statek zabrał na swój pokład migrantów z dwóch łodzi na wodach w pobliżu brzegów Libii. Wicepremier Salvini wykluczył możliwość przyjęcia jednostki w jednym z włoskich portów. Tym samym potwierdził, że zgodnie z nową polityką migracyjną jego rządu do Włoch nie mogą zawijać statki z uratowanymi migrantami, które pływają pod obcymi banderami. Władze w Rzymie chcą, aby statki były przyjmowane przez porty w innych krajach Unii Europejskiej i odmawiają dalszego brania na siebie całego ciężaru fali migracyjnej.

Minister spraw wewnętrznych przypomniał, że Aquarius jest własnością niemieckiego armatora i pływa pod banderą Gibraltaru.

W czerwcu ten sam statek z 630 uratowanymi migrantami na pokładzie nie został wpuszczony do żadnego włoskiego portu i wspierany przez włoskie siły morskie dopłynął do Walencji, gdy postanowił go przyjąć nowy rząd Hiszpanii. Kryzys wokół Aquariusa zapoczątkował nową linię postępowania włoskiego rządu wobec migrantów.

 

 

 

 

 

 

 

 

The vessel of the Aquarius NGOs “will never see the Italian port,” said Deputy Prime Minister and Italian Minister of Interior Matteo Salvini. He announced that an individual with 142 migrants rescued in the Mediterranean Sea would not be allowed to enter Italy. The ship took on board migrants from two boats in the waters near the shores of Libya. Deputy Prime Minister Salvini ruled out the possibility of accepting a unit in one of the Italian ports. Thus, he confirmed that, in accordance with the new migration policy of his government to Italy, he can not allow ships with rescued migrants who sail under foreign flags.

The authorities in Rome want ships to be accepted by ports in other European Union countries and refuse to continue taking on the full weight of the migration wave.
The Interior Minister recalled that Aquarius is owned by a German shipowner and is
sailing under the flag of Gibraltar.
In June, the same ship with 630 rescued migrants aboard was not allowed into any Italian port and supported by the Italian naval forces sailed to Valencia when the new Spanish government
decided to adopt. The crisis around Aquarius has triggered a new line of conduct for the Italian government towards migrants.