VIDEOS

There are some videos and songs about migrations and refugees:

HOW WOULD YOU REACT AFTER LOOKING IN THE EYES OF A WAR REFUGEE

 

TXARANGO – OBRIU LES PORTES  (OPEN THE DOORS)

Lyrics in Spanish and English

La música és el batec dels pobles
Music is the peoples’ beat
i amb nosaltres portem els seus camins.
And we carry their paths with us
Obriu totes les portes.
Open all the doors
Benvinguts al cor de la terra”
Welcome to Earth’s heart
He vist el cel cobert de plom
I’ve seen the sky overcast by lead
He vist ciutat desaparèixer com la pols.
I’ve seen cities disappear like dust
He vist un mur furiós al mar, plorar la mare terra.
I’ve seen a furious wall on the sea, weeping for mother Earth
He recollit metralla al cor;
I’ve collected shrapnel in the heart
dels que han fugit des de les portes de l’horror.
From the ones that have fled from the horror doors
Que cremi roig el foc d’un vers contra el foc de la guerra.
Let a verse fire against the war fire turn red
Pararem el temps,
We’ll stop the time
hem vingut de lluny.
We’ve come a long way
De, ventre de l’Orient,
From Middle East belly
dels camins perduts.
From the lost roads
Paparem el temps,
We’ll stop time
canviarem el rumb.
We’ll change the course
Un crit al vent rebel.
A rebel shout into the wind
Benvinguts, Salam Aleikum.
Welcome, Salam Aleikum
Som tot allò que no té nom.
We’re all that that have no name
Som el demà de la tristesa i de la por.
We’re the tomorrow of the sadness and fear
Hi haurà un camí sota la nit, hi haurà esperança.
There will be a way, under the night, there will be hope
He vist la mort parlar d’amor.
I’ve seen Death talking about love
He vist els pobles despertar en juna cançó.
I’ve seen peoples waking up in a song
Mira’m als ulls, no estarem sols, un altre món esclata.
Look in my eyes, we won’t be alone, another world bursts
Pararem el temps,
We’ll stop the time
hem vingut de lluny.
We’ve come a long way
De, ventre de l’Orient,
From Middle East belly
dels camins perduts.
From the lost roads
Paparem el temps,
We’ll stop time
canviarem el rumb.
We’ll change the course
Un crit al vent rebel.
A rebel shout into the wind
Benvinguts, Salam Aleikum.
Welcome, Salam Aleikum
“En la tierra hace falta personas que
The Earth needs more people that
construyan más y destruyan menos,
Build more and destroy less
que prometan menos y resuelvan más,
That promise less and solve more
que esperen recibir menos y dar más,
That expect to get less and give more
que digan mejor ahora que mañana.”
That say better now than tomorrow
Avui s’obriran totes les portes,
Today all doors will be opened
tots els camins en un instant.
All the roads in a moment
Nua la nit al teu davant.
Naked the night in front of you
Avui trobaràs un mar en calma,
Today you will find a calm sea
tots els records dels oblidats.
All memories of the forgotten
Nua la nit al teu davant
Naked the night in front of you
Pararem el temps,
We’ll stop the time
hem vingut de lluny.
We’ve come a long way
De, ventre de l’Orient,
From Middle East belly
dels camins perduts.
From the lost roads
Paparem el temps,
We’ll stop time
canviarem el rumb.
We’ll change the course
Un crit al vent rebel.
A rebel shout into the wind
Benvinguts, Salam Aleikum.
Welcome, Salam Aleikum

JOAN DAUSÀ – COM PLORA EL MAR (HOW THE SEA CRIES)

TXARANGO – PLAYING FOR IDOMENI REFUGEES