TV TVP

Aquarius” z migrantami na pokładzie dopłynął do portu w WalencjiWiększość z uratowanych pochodzi z Afryki oraz Afganistanu, Pakistanu i Bangladeszu.„Aquarius” kilka dni temu na wodach w pobliżu Libii zabrał z dwóch łodzi na swój pokład migrantów, którzy w większości pochodzili z Erytrei i Somalii. Jak informuje agencja AFP, wśród 141 uratowanych osób połowa to dzieci. Przyjęcia statku najpierw odmówiły Włochy i Malta. W związku z tym „Aquarius” przez pięć dni stał na Morzu Śródziemnym w oczekiwaniu na informacje o porcie, który zdecyduje się go przyjąć. W tym czasie organizacje Lekarze bez Granic i SOS Mediterranee, których przedstawiciele byli na pokładzie „Aquariusa”, zwróciły się do krajów UE o znalezienie „możliwie jak najbliżej” miejsca, gdzie mogłyby wysadzić na ląd 141 migrantów. Ostatecznie w środę pięć krajów – Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia i Luksemburg zgodziły się przyjąć migrantów, dzięki czemu rząd Malty wydał pozwolenie na ich zejście z pokładu statku. W czerwcu ten sam statek z 630 uratowanymi migrantami na pokładzie nie został wpuszczony do żadnego włoskiego portu i wspierany przez włoskie siły morskie dopłynął do Walencji, gdy postanowił go przyjąć nowy rząd Hiszpanii

 

“Aquarius” with migrants on board swam to the port of Valencia

Most of the survivors come from Africa and Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. A few days ago in the waters near Libya, Aquarius took two boats of migrants aboard, mostly from Eritrea and Somalia. According to the AFP agency, half of the rescued people are children. The ship’s acceptance was first refused by Italy and Malta. Therefore, the “Aquarius” stood for five days in the Mediterranean Sea awaiting information about the port, which will decide to accept it. At that time, the organizations Doctors without Borders and SOS Mediterranee, whose representatives were aboard the “Aquarius”, asked the EU countries to find “as close as possible” a place where they could land 141 migrants ashore. Finally, on Wednesday, five countries – France, Spain, Germany, Portugal and Luxembourg – agreed to accept migrants, thanks to which the Maltese government gave permission to leave the ship. In June, the same ship with 630 saved migrants aboard was not allowed into any Italian port and supported by the Italian naval forces sailed to Valencia where the new Spanish goverment decided to adopt it.